Zvaniet mums: +48 605 030 118
Rakstiet mums: wieslaw.juszczyk@autopartner.com

AUTOPARTNER.COM KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

AUTOPARTNER.COM KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Šīs politikas nolūks ir sniegt informāciju par to, kādi dati un kādā veidā tie tiek apstrādāti saistībā ar AUTOPARTNER.COM tīmekļa vietnes darbības saistītiem procesiem kā arī pie kā griezties ar to saistītos jautājumos. Ja jums nepieciešama plašāka informācija, lūdzu sazinieties ar mums:

 • elektroniski: par personas datu aizsardzību: uz e-mail adresi: dpo@autopartner.com
 • tehniskajos jautājumos saistībā ar tīmekļa vietnes darbību kontaktēties uz adresi: webmaster@autopartner.com
 • korespondences adrese: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń.

Apmeklējot vietni AUTOPARTNER.COM un pārskatot tās saturu, Jūs piekrītat šajā Konfidencialitātes Politikā izklāstītajiem noteikumiem.

AS AUTO PARTNER ievieš atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja personas datu drošību.

PAMATJĒDZIENI:

Lietotājs – jebkura fiziska persona, kas izmanto AUTOPARTNER.COM servisu vai pakalpojumus, vai pakalpojumus, kas pieejami izmantojot Servisu;

Personas dati – ir jebkāda informācija par fizisku personu, kas identificēta vai identificējama ar vienu vai vairākiem specifiskiem faktoriem, kuri identificē fizisku, fizioloģisku, ģenētisku, garīgu, ekonomisku, kulturālu vai sociālu identitāti, tostarp attēlu, balss ierakstu, kontaktinformāciju, atrašanās vietas datus, korespondencē ietverto informāciju, informāciju, kas savākta, izmantojot reģistrācijas kontrolierīces vai citu līdzīgu tehnoloģiju.

VDAR – 2016. gada 27 aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (UE) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un direktīvas 95/46/ES atcelšanu.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU PĀRZINIS

Jūsu personas datu administrators ir Auto Partner S.A., kura juridiskā adrese ir Bierun (43-150) ul. Ekonomiczna 20, reģistrēts Valsts Tiesu Reģistra Uzņēmumu Reģistrā ar numuru KRS: 0000291327, kuru veic Rajona Tiesa Katovicē, NIP 634-001-10-17.

APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU APJOMS

 • MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANA – TĪMEKĻA VIETNES UN MOBILO IERĪČU APKOPOTIE DATI

Attiecībā uz Lietotājiem, kas apmeklē tīmekļa vietni tikai informācijas nolūkos, datus vāc izmantojot Lietotāja pārlūku, tas Ir tādus datus, kas ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, lai parādītu tīmekļa vietni un nodrošinātu tās stabilu un drošu darbību.

Šajā gadījumā datus var savākt arī, lai attīstītu un uzlabotu tīmekļa vietni un to pielāgot Lietotāju vajadzībām. Tie var būt dati par to, cik daudz Lietotāju ir apmeklējuši vietni, kā tie saskārušies ar to un kādas problēmas vai produkti viņus interesēja.

Savāktie dati var ietvert s.c: IP adresi, programmatūras un aparatūras parametrus, ko izmanto Lietotājs, skatītās lapas, mobilās ierīces identifikācijas numuru un citus datus par ierīci un sistēmas izmantošanu.

AUTO PARTNER S.A. izmanto sīkdatnes, lai sniegtu pakalpojumus, pielāgotu tīmekļa vietni lietotāju individuālajām vēlmēm, kā arī statistiskiem un reklamēšanas mērķiem. Šo mehānismu var izslēgt pārlūka uzstādījumos. Izmantot šo servisu, nemainot pārlūka iestatījumus nozīmē Jūs piekrišanu sīkdatņu uzglabāšanai ierīces atmiņā.

 • KONTAKTA VEIDLAPAS/ ADRESES KONTAKT@AUTOPARTNER.COM UN VAI CITU KONTAKTA DATU IZMANTOŠANA

AUTO PARTNER S.A. apkopo Lietotāju personas datus, kuri kontaktējas ar AUTO PARTNER S.A. izmantojot pieejamos rīkus, tais skaitā izmantojot tīmekļa vietnes AUTOPARTNER.COM kontakta veidlapu. Šādā veidā savāktie dati tiek apstrādāti, lai atbildētu uz Lietotāja nosūtīto ziņojumu, tais skaitā s.c.: sadarbības izveide, piedāvājuma saņemšana, līguma izpildīšana vai reklamācijas iesniegšana.

Savāktie dati var ietvert s.c: vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi un kā arī citus datus, kas norādīti kontakta veidlapas vai ziņojuma pamattekstā.

 • CV NOSŪTĪŠANA

AUTO PARTNER S.A. apkopo personas datus, kas saistīti ar tekošo darbā pieņemšanas procesu norisi, kā arī datu pārsūtīšanu uz datubāzi, lai veiktu pieņemšanu nākotnē – pamatojoties uz attiecīgo datu subjektu piekrišanu. Darbā pieņemšanas informācijas klauzulas pilns teksts ir pieejams ŠEIT.

 • JAUNUMU UN MĀRKETINGA MATERIĀLU ABONĒŠANA

AUTO PARTNER S.A. apstrādā Lietotāju personas datus, lai nosūtītu biļetenu un/vai citus tirgvedības materiālus, kas attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kurus piedāvā AUTO PARTNER S.A. kā arī sadarbības struktūras ar AUTO PARTNER S.A ., kā arī tiešās tirgvedības darbības veikšanai, izmantojot automātiskas izsaukšanas sistēmas, kas vērstas uz telekomunikāciju iekārtām, tai skaitā telefoniem vai datoriem, kuru esmu tiešais lietotājs. Lietotājs jebkurā brīdī var atteikties saņemt biļetenu piem., sniedzot attiecīgu informāciju, izmantojot kontakta veidlapu, vai uzklikšķinot uz attiecīgās saites, kas atrodas biļetena ziņojuma pamattekstā.

 • KONKURSI UN VEICINĀŠANAS PASĀKUMI

“AUTO PARTNE S.A.” konkursa vai veicināšanas akcijas organizēšanas gadījumā “AUTO PARTNER S.A.” apstrādās to Lietotāju personas datus, kuri piedalīsies konkrētā veicināšanas akcijā vai konkursā saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem un tikai mērķiem, kas saistīti ar konkrētas veicināšanas akcijas vai konkursa īstenošanu.

JURIDISKAIS PAMATOJUMS

Iepriekš minētos datus apstrādā, pamatojoties uz:

 • 6 paragr. 1 punkts a) VDAR – persona uz kuru attiecas dati piekrita savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem noteiktiem mērķiem;
 • 6 paragr. 1 punkts b) VDAR – apstrāde ir nepieciešama, lai varētu veikt līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai rīkoties pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • 6 paragr. 1 punkts c) VDAR – apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu juridiskus pienākumus, kas attiecas uz personas datu administratoru – it īpaši pienākumi, kas izriet no 1991 gada 26 jūlija Likuma par fizisko personu ienākuma nodokli un 1992 gada 15 februāra Likuma par juridisko personu ienākuma nodokli;
 • 6 paragr. 1 punkts f) VDAR – apstrāde ir nepieciešama mērķiem, kas izriet no administratora vai trešās personas likumīgām interesēm, izņemot gadījumus, kad datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības ir sevišķi būtiskas tām interesēm, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, it īpaši, ja datu subjekts ir bērns – par likumīgu interesi būtu jāuzskata AUTO PARTNER S.A. tiesības aizstāvēt vai aizstāvēt prasības vai nodrošināt informācijas, personas vai īpašuma drošību, kā arī tiekties uzlabot sniegto produktu un pakalpojumu kvalitāti.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

AUTO PARTNER S.A. informē, ka gadījumos, kad apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu personas datu sniegšana ir brīvprātīga. Lietotājam ir tiesības atteikties sniegt datus, tomēr tas var izraisīt nespēju izmantot noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu iepriekšēju piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas.

AUTOPARTNER.COM servisa Lietotājam ir tiesības:

 • piekļūt saviem datiem un saņemt to kopiju,
 • labot (koriģēt) savus personas datus,
 • iesniegt sūdzību Personas Datu Aizsardzības Biroja Priekšsēdētājam, gadījumā ja Jūs uzskatāt, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, kas neatbilst datu aizsardzības noteikumiem.

Saskaņā ar VDAR vai citiem datu aizsardzības tiesību aktu noteiktajiem principiem, kā arī šajos likumos noteiktajiem gadījumiem, Lietotājam būs tiesības:

 • iebilst pret personas datu apstrādi,
 • ierobežot personas datu apstrādi,
 • dzēst personas datus,
 • pārnest personas datus.

Domstarpību gadījumā par Lietotāja tiesībām vai to izmantošanas iespējām vai līdzekļiem, kā arī jebkuros citos jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību, lūdzam kontaktēties ar mums:

 • elektroniski: adrese e-mail: dpo@autopartner.com
 • korespondences ceļā: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń {ar uzraktu uz aploksnes RODO (VDAR)}.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

 • vienības piederošas kapitāla grupai, pie kuras pieder AUTO PARTNER S.A., darbības ietvaros, ko veic AUTO PARTNER S.A., un tikai saistībā ar iepriekš izklāstīto mērķu sasniegšanu, kā arī pamatojoties uz attiecīgu līgumu;
 • pilnvarotas struktūras vai organizācijas pamatojoties uz tiesību aktiem;
 • vienības, kurām ir pieejami dati pamatojoties uz noslēgtajiem nolīgumiem attiecībā uz “AUTO PARTNER S.A.” darbībām, kurām AUTO PARTNER pasūta darbības saistītas ar nepieciešamību apstrādāt datus (apstrādātāju vienības), piem. IT pakalpojumu uzņēmumi, IT sistēmu operatori, maksājumu sistēmu operatori, advokātu biroji, auditoru uzņēmumi;
 • kurjera un transporta kā arī pasta pakalpojumu uzņēmumi, kas piegādās Jums pasūtītos sūtījumus;
 • iestādes vai struktūras, kurām dati tiks pieejami pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PERIODS

Jūsu personas dati tiks apstrādāti šādos laika periodos:

 • dati, kas apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu: līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas.
 • dati, kas apstrādāti saistībā ar līgumu, kurā Jūs vai Jūsu darba devējs vai principāls ir līgumslēdzēja puse: visu konkrētā līguma ilgšanas laiku, bet pēc tā izbeigšanas uz laikposmu, kas vajadzīgs, lai izpildītu visas līgumā paredzētās saistības, kā arī laikposmā, kurā var rasties no līguma izrietošās prasības, kas izriet no Civilkodeksa, nodokļu likuma vai citu juridisku normu noteikumiem, vai ja tas būs pamatots, līdz Jūsu iebilduma iesniegšanas brīdim, attiecībā uz mūsu personas datu apstrādi;
 • apstrādātie dati pamatojoties uz likumīgu pamatojumu pienākumu uzliktu uz AUTO PARTNER S.A.: attiecīgajos tiesību aktos norādītajos laika periodos – atbilstoši attiecīgajam juridiskajam pienākumam. Sīkdatņu gadījumā – dati tiek glabāti līdz dotā sīkfaila derīguma termiņa beigām vai Lietotājs to dzēš.
 • apstrādātie dati, lai īstenotu “AUTO PARTNER S.A.” likumīgās intereses: laikposmā, kas nepieciešams attiecīgo interešu izpildei.

SĪKFAILI

AUTO PARTNER S.A. informē, ka, lietojot Servisu Lietotāja gala ierīcē, tiek saglabāta īsa informācija, it īpaši teksta faili, saukti par „cookies”. Faili „cookies” satur tādus informācijas datus kā: Lietotāja IP adresi, tīmekļa vietnes nosaukumu, no kuras tie cēlušies, to glabāšanas ilgums Lietotāja gala ierīcē, ierīces parametrus un statistikas un unikālo numuru. Faili „cookies” tiek vadīti uz Servisa serveri, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, kas instalēta Lietotāja beigu ierīcē.

Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas neidentificē Lietotāju un uz to pamata netiek noteikta Lietotāja identitāte. Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas tikai savienojumā ar citiem unikāliem identifikatoriem vai citām informācijām dod iespēju identificēt šo fizisko personu, var veidot personas datus.

AUTO PARTNER S.A. izmanto sīkdatnes, lai sniegtu pakalpojumus, pielāgotu tīmekļa vietni lietotāju individuālajām vēlmēm, kā arī statistikas un reklāmas nolūkos. Šo mehānismu var izslēgt pārlūka uzstādījumos. Izmantojot servisu nemainot pārlūka iestatījumus nozīmē, ka Jūs piekrītat sīkdatņu uzglabāšanai ierīces atmiņā.

Sīkdatnes „cookies” tiek izmantotas Servisā īpaši sekojošā nolūkā:

 • tehniskās pareizības uzturēšanai un sesiju nepārtrauktībai starp Servisa serveri un Lietotāja gala ierīci;
 • optimizē Lietotāja Servisa interneta lapu lietošanu un pielāgot veidu, kādā tie tiek rādīti lietotāja gala ierīcē;
 • nodrošināt Servisa lietošanas drošību;
 • vākt statistiku par Servisa interneta lapu apmeklējumiem, kas atbalsta to struktūras un satura;

Ņemot vērā sīkfailu dzīves ilgumus, kurus izmanto AUTO PARTNER S.A. sīkfailus var iedalīt:

 • sesijas — faili, kas saglabāti Lietotāja ierīcē, līdz Lietotājs izlogojas no Servisa vai atstāj Servisu;
 • pastāvīgie — faili, kas saglabāti Lietotāja ierīcē, līdz tos izdzēsis Lietotājs, vai līdz brīdim, kad sīkdatnēm beidzas termiņš, kas norādīts sīkfaila specifikācijā.

AUTO PARTNER S.A. un citi viņa pakalpojumu sniedzēji (piemēram, analītiskie un statistiskie) izmanto sīkfailus dažādiem mērķiem, kurus var sadalīt sekojošās kategorijās.

 • nepieciešamie servisa lietošanai:
 • sīkfaili ar datiem, ko ievada Lietotājs (sesijas ID) sesijas darbības laikā,
 • autentificēšanas sīkdatnes, ko izmanto pakalpojumiem, kas prasa autentifikāciju sesijas darbības laikā,
 • sīkfaili drošības nodrošināšanai, piem. izmantoti, lai noteiktu autentifikācijas krāpniecību,
 • sesiju multimediju atskaņotāju sīkdatnes (piem. Flash Player sīkfaili) sesijas darbības laikā,
 • servisa izmantošanas atvieglošanai:
 • pastāvīgie sīkfaili, kas tiek izmantoti Lietotāja saskarnes personalizēšanai sesijas laikā vai nedaudz ilgāk,
 • tīmekļa vietnes datplūsmas uzraudzībai izmantotās sīkdatnes, t.i. datu analītikas – tie ir faili, ko izmanto, lai analizētu, kā Lietotājs izmanto servisu, statistikas un ziņojumu izveidošanai par Servisa darbību,
 • sīkfaili, lai pieteiktos Servisā izmantojot sociālos tīklus.

Sīkdatnes ļauj saglabāt sesijas, pareizi funkcionēt un parādīt servisu, atgriezties pie iepriekš skatītās lapas, kā arī parādīt: kustības virziena kartes, YouTube publicētās filmas un integrēt servisu ar sociālajiem medijiem.

SĪKDATŅU PĀRVALDĪBA

Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski saglabā sīkfailus Lietotāja ierīcē. Lietotāji var arī pārvaldīt sīkdatņu glabāšanu personiski, piemēram, mainot sava pārlūka iestatījumus vai dzēšot saglabātās sīkdatnes. Aizsardzības līmenis pret sīkdatnēm ir iestatīts katrā pārlūkprogrammā, līdz sīkfailu pilnīgai bloķēšanai. Tomēr sīkfailu atspējošana/dzēšana var izraisīt to, ka dažas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas nedarbojas kā paredzēts. Sīkdatnes var būt nepieciešamas noteiktu servisa autopartner.com funkciju darbībai.

Informāciju par to, kā atslēgt sīkdatnes var atrast, izmantojot Lietotāja pārlūka palīdzības funkciju. Sīkfailu atspējošana/dzēšana attiecas tikai uz pārlūku, kurā tas ir izdarīts. Tāpēc arī citās pārlūkprogrammās nepieciešams atkārtot sīkfailu atspējošanas/dzēšanas darbību.

ANALĪTISKIE INSTRUMENTI GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS, MANAGER TAG)

Serviss AUTOPARTNER.COM izmanto pakalpojumus, kas dod iespēju analizēt, kā Lietotājs izmanto servisu (turpmāk tekstā analītiskos rīkus) lietojot sīkfailus. Lietotājs katrā brīdī var mainīt sīkfailu iestatījumus, mainot konfidencialitātes iestatījumus savā pārlūkprogrammā.

GOOGLE ANALYTICS:

Google Analytics ir statistikas sistēma, kas apkopo datus par lietotājiem, kuri apmeklē servisu.

Google Analytics analizējot darbību interneta lapā apkopo piemēram tādus datus kā:

 • kā lietotājs nokļuva servisā (izmantojot meklētājprogrammu, vai nokļūstot no citas lapas, vai tieši ievadot lapas adresi pārlūkā)
 • kādā vietā lietotājs fiziski atrodas (valsts, pilsēta)
 • kāda programmatūra lietotājs izmanto (operētājsistēmu, pārlūku, ierīces tipu)
 • kā lietotājs izturējās lapā (cik ilgi viņš palika konkrētā apakšlapā, cik daudz apakšlapas viņš apmeklēja)

Lai iegūtu detalizētu informāciju par noteikumiem, saskaņā ar kuriem Google Analtyics apkopo un apstrādā datus, lūdzam apmeklēt lapu: „Kā Google izmanto datus, kas apkopoti izmantojat mūsu partneru tīmekļa vietnes un lietotnes” (atrodas www.google.com/policies/privacy/partners/ vai citā URL adresē, ar kuru Google var laiku pa laikam dalīties).

TAG MANAGER

Serviss AUTOPARTNER.COM izmanto arī Google Tag Manager. Šis rīks pats par sevi nevāc personas datus, tas tomēr palīdz ievietot un pārvaldīt tagus. Tagi ir nelieli kodu elementi, kuri starp citu tiek izmantoti, lai novērtētu Lietotāju kustību un uzvedību, reģistrētu tiešsaistes reklāmas ietekmi, veikt atkārtotu mārketingu. Tag Manager reģistrē arī ja Jūs pārtraucat apmeklēt servisu AUTOPARTNER.COM. Vairāk informācijas var atrast interneta lapā: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

HOTJAR

Hotjar ir rīks, ko izmanto, lai analizētu lietotāju interesi par atsevišķiem servisa elementiem. Tas veido “Click Maps” un pārbauda, kā lietotāji darbojas vietnē (piem. to pārskatot). Hotjar var arī reģistrēt Lietotāju uzvedību.

IZMAIŅAS KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ

Lai atjauninātu Konfidencialitātes Politikā ietverto informāciju un tās atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem, un Konfidencialitātes Politika var mainīties. Ja mainās Konfidencialitātes politika, tās atjaunināšanas datums tiks mainīts, kā norādīts dokumenta beigās. AUTO PARTNER S.A. iesaka Lietotājiem regulāri pārskatīt Konfidencialitātes Politiku.

Šī dokumenta pēdējā atjaunināšana notika 2019-12-01.